Ing. Igor Fiala

Ing. Igor Fiala

Hlavní 38
592 02 Svratka
IČ: 60158026

Informace o subjektu Ing. Igor Fiala

- vyhotovení geometrických plánů pro vyznačení novostaveb v katastru (podklad pro kolaudaci)

- rozdělení pozemků pro prodej a další převody

- průběh vytyčené hranice pozemku

- vyznačení průběhu věcných břemen

- zaměření mapových podkladů pro projektanty 

- zaměření inženýrských sítí

- vytyčení staveb dle projektu 

- průběh vytyčené hranice pozemků

- zaměření a vyhotovení podkladů pro pozemkové úpravy 

- konzultace v oboru Katastru nemovitostí

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Igor Fiala

Hlavní 38

592 02 Svrtatka

tel.: 603 872 016

 

 

Kde nás najdete?